Etiket arşivi: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖYS Sınavı

ÖYS Sınavı;

Öğrenci Yerleştirme Sınavı yani ÖYS sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi‘nde (ÖSYS), 1981 ile 1998 arasında ülkemizde uygulanan ve ÖSS adıyla bilinen birinci aşamadaki sınavın ardından ve onun aksine daha çok bilgiyi esas alan ve ölçen ikinci aşama sınavıdır. ÖYS Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanmaktaydı.

Birinci basamak sınavın olan ÖSS’de yaklaşık 200 puan üzerinden en az 120 puan alan adaylar, ÖYS’ye girerek lisans düzeyindeki programlara aday olmaya, en az 105 puan alan adaylar ise iki senelik meslek yüksekokullarına aday olmaya veya açık öğretim kurum ve programlarına girmeye hak kazanmaktaydı.

ÖSYM tarafından üniversitelere yerleştirme, ÖSS ÖYS sınavları ve Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) belirli katsayılarla çarpılarak toplanması sonucunda elde edilen yerleştirme puanları ve öğrencilerin tercih sıralamalarına göre yapılıyordu. Matematik, Fen, Sosyal, Türkçe – Sosyal, Türkçe – Matematik ve Dil puanları.

1999’da yapılan değişiklikle iki basamaklı sınavın ikinci basamağı Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) kaldırılmış onun yerine sınav ÖSS adı altında tek basamaklı bir sınav durumuna getirilmiştir.

Sınavın tek basamaklı olarak uygulanmaya başlanmasıyla beraber bazı yükseköğretim programlarının puan türleri de değişikliğe uğramıştır.

1998 yılına kadar İmam Hatip Liselerinin başarı ortalamalarının diğer lise ve ortaöğrenim türlerine göre yüksek olmasından dolayı 1999’da yapılan sınavda tüm meslek liselerine ÖSS ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır.

Yani bu sistemde ortaöğretimden mezun olunan alanın, yükseköğretimde devamı niteliğindeki alanları tercih eden öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları yüksek katsayıyla, başka bir alandaki (alan dışı) bölüm veya programı tercih eden adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ise daha düşük bir katsayıyla çarpılmaktadır.

Öğretmen Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve diğer meslek liseleri mezunlarına ise kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına girişlerinde de ek puan verilerek avantaj sağlanmaktaydı.

2010’da uygulanmaya başlanan yeni sistemle birlikte katsayı uygulaması kaldırılmış sınava giren herkesin katsayısı eşit olarak hesaplanmaya başlanmıştır.